fbpx

HRS

>90%

rowred

Bardzo wysokiej efektywności centrala wentylacyjna

z wbudowanym wysokim poziomem odzysku ciepła

od 300 do 4.000 m³/h

Jednostka wentylacyjna zaprojektowana do zastosowań gdzie wymagana jest wentylacja mechaniczna w połączeniu z bardzo wysokim poziomem odzysku ciepła. Yposażona jest w aluminiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła spełniający wymagania Dyrektywy EU 1253/2014. Jednostka może pracowac autonomicznie bądź współpracować z zewnętrznymi źródłami ciepła/chłodu przy zastosowaniu odpowiednich akcesriów.
W standardzie na wyciągu filtry klasy M5, na nawiewie F7 zgodnie z EN 779:2012, wentylatory EC z łopatkai wygiętymi do tyłu
Jednostka wyposażona fabrycznie w zintegrowany system sterowania regulujący: pracą wentylatorów, temperaturami, kontrolujący system stanu filtrów, program tygodniowy, system odszraniania i przeciwzamrożeniowy, alarm pożarowy i MODBUS.

 • Wstępna lub wtórna nagrzewnica elektryczna

  SKE

  Zewnętrzny moduł z wymiennikiem wodnym (grzanie/chłodzenie)

  CCS

  Zewnętrzny wymiennik freonowy (R410A)

  CDX

  Przednia/górna/dolna przepustnica powietrza (tylko z modułem PLM)

  SKR1

  Boczna przepustnica (tylko z PLM)

  SKR2

  Siłownik ON/OFF do przepustnicy

  SSE

  Zawór 3-drogowy modulowany z siłownikiem

  V33

  Presostat filtrów

  PSTD

  Przetwornik ciśnienia przepływu

  DPS

  Kanałowy czujnik CO2

  AQS

  Dach dla jednostki poziomej

  TPR-H

  Dach dla jednostki pionowej

  TPR-V

  Dach dla modułu wodnego wersja pozioma

  TPR-CH

  Dach dla modułu wodnego wersja pionowa

  TPR-CV

  Przylacza elastyczne – górne i dolne (tylko z modułem PLM)

  GAT 1

  Przyłącza elastyczne – boczne (tylko z modułem PLM)

  GAT 2

  Przejściówka do kanałów okrągłych – górna i dolna  (tylko z modułem PLM)

  BCC 1

  Przejściówka do kanałów okrągłych – boczna  (tylko z modułem PLM)

  BCC 2

  Rozgałęźnik do kanałów

  PLM

HRS

 

 

05

10

15

20

30

40

Przepływ powietrza

Nom

m³/h

450

800

1300

1900

2800

3800

m³/s

0,125

0,222

0,361

0,528

0,778

1,056

Zewnętrzne ciśnienie statyczne (1)

Nom

Pa

175

110

250

130

140

105

Poziom ciśnienia akustycznego (1m)

Nom

dB(A)

53

53

54

60

61

60

Całkowity moc przyłączeniowa

Nom

W

330

340

920

930

1820

1920

Max

340

340

920

930

2000

2000

Całkowity pobór prądu

Nom

A

2,7

2,9

6,0

6,0

3,2

3,4

Max

2,8

2,9

36,3

22,6

26,9

24,8

Moc zasilania

V-Ph-Hz

230-1-50

400-3+N-50

Kontrola prędkości wentylatora

0÷10 V

Zewnętrzne przecieki

max 3,5 @ -400 Pa (EN 13141-7)

Wewnętrzne przecieki

max 5,5 @ +250 Pa (EN 13141-7)

Roczna konsumpcja energii

kWh

476

719

1281

2065

2482

3259

Efektywność odzysku ciepła (2)

%

91,6

91,4

90,7

90,5

90,3

90,4

Moc odzysku ciepła (2)

 

kW

4020

7330

11400

17280

25410

34500

Temperatura nawiewu (2)

°C

17,5

17,4

17,2

17,2

17,1

17,1

ZGODNOŚĆ DO EU 1253/2014

 

Efektywność odzysku ciepła (3)

%

83,2

80,0

80,5

80,0

82,5

82,3

Bonus efektywności odzysku ciepła

W/m³/s

486

390

405

390

465

459

Współczynnik korekcyjny

0

0

0

0

0

0

Limit SFP

W/m³/s

1667

1556

1552

1510

1548

1500

Całkowity opór wewnętrzny urzadzenia (3)

Pa

788

826

743

690

855

873

Całkowita efektywność wentylatora (4)

 

%

47,3

55,6

48,1

46,0

56,4

58,3

SFP int limitu

W/m³/s

1666

1485

1545

1500

1516

1498

LIMITY PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura powietrza

°C

-20 ÷ 45

Wilgotność powietrza

%

10 ÷ 95

Środowisko pracy

Nie wybuchowe, nie korozyjne, bez chloru, bez soli.

SKE

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc

kW

1,5

2,5

4,0

5,0

7,5

10,5

∆T (5)

 

°C

9,8

9,2

9,5

7,7

7,9

8,1

Opór powietrza (5)

 

Pa

5

6

10

10

11

12

Zasilanie

V-Ph-Hz

230-1-50

400-3-50

CCS

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc chłodnicza (6)

całkowita

kW

2,46

4,47

6,65

10,62

16,14

20,68

odczuwalna

1,35

2,41

3,66

5,84

8,72

11,37

Moc grzewcza (7)

 

kW

3,30

5,86

9,08

14,03

20,83

27,50

Przepływ wody (6)

l/h

432

756

1152

1836

2772

3564

Opór przepływu wody (6)

kPa

12

18

9

13

19

15

Opór powietrza (6)

Pa

51

53

51

50

50

55

Waga

 

kg

28

31

35

42

52

58

BCC

 

 

Nominalna wielkość przyłącza

 

mm

250

315

315

400

500

500

Długość przyłącza

mm

100

100

100

100

100

100

Nominalny opór przepływu

Pa

7

7

16

10

9

16

(1) Układ świeżego powietrza/powietrze nawiewane
(2) Parametry mokrego termometru: zewnętrzna temeratura –7°C wilgotność 80%,  wewnętrzna temperatura 20°C wilgotność 55%
(3) Parametry suchego termoetru: zewnętrzna temperatura –5°C, wewnętrzna temperatura 25°C
(4) Zintegrowany system kontroli prędkości wentylatora
(5) Przy nominlanym przepływie powietrza
(6) Parametry powietrza wejściowego 28,0°C 60% RH; temperatura wody wejście/wyjście 7°/12°C
(7) Powietrze na wejściu 13°C; temperatura wejścia/wyjscia czynnika 45°/40°C

Tabela przedstawia poziom hałasu w poszczególnych pasmach oraz całkowitą, a także poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m, 5m i 10m na nawiewie, powrocie oraz na zewnątrz urządzenia.
Wszystkie parametry podane są dla urzadzenia podłączonego do kanałów, na najwyższym biegu i nominalnym przepływie powietrza.

HRS

SWL [dB] w poszczególnych pasmach [Hz]

SWL

SPL w kanale nawiewnym

SPL w kanale wywiewnym

SPL na zewnątrz urzadzenia

1 m

5 m

10 m

1 m

5 m

10 m

1 m

5 m

10 m

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dB

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

05

62

59

65

65

63

63

62

53

72

69

61

47

41

53

39

33

44

30

24

10

61

58

64

64

62

62

61

53

71

68

60

47

41

53

39

33

44

30

24

15

60

59

65

65

63

63

63

55

72

70

61

48

42

54

40

32

45

31

25

20

66

64

74

73

69

68

68

67

79

76

68

54

48

60

46

40

51

37

31

30

69

66

74

76

72

71

67

67

80

77

69

55

49

61

47

41

52

38

32

40

68

69

72

73

69

70

66

65

79

76

68

54

48

60

46

40

51

37

31

HRS Horizontal version

05

10

15

20

30

40

L

mm

1350

1470

1850

1850

2150

2150

W

mm

680

820

1030

1460

1460

1840

H

mm

330

370

455

455

590

590

W1

mm

760

900

1110

1540

1540

1920

X

mm

230

300

390

600

590

780

Y

mm

225

265

350

350

485

485

E

mm

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

F

mm

46

46

46

46

55

55

G

mm

128

130

158

170

170

170

D1

½” M

D2

mm

¾” M

¾” M

¾” M

¾” M

1″ M

1″ M

L1

mm

350

400

400

400

502

502

L2

mm

340

380

460

460

580

580

Weight

kg

86

106

181

236

297

367

HRS Vertical version

05

10

15

20

30

40

L

mm

1350

1470

1850

1850

2150

2150

W

mm

330

370

455

455

590

590

H

mm

680

820

1030

1460

1460

1840

X

mm

230

300

390

600

590

780

Y

mm

225

265

350

350

485

485

E

mm

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

F

mm

46

46

46

46

55

55

F

mm

128

130

158

170

170

170

D1

mm

½” M

D2

mm

¾” M

¾” M

¾” M

¾” M

1″ M

1″ M

L1

mm

350

400

40

400

502

502

L2

mm

340

380

460

460

580

580

Weight

kg

86

106

181

236

297

367

HRS

Automatyczna/ręczna praca

Kontrola wentylatorów EC

Ręczne włączenie i wyłączenie

Kontrola chłodu / zawór przełączający

CCS+V33

Kontrola grzania / zawór przełączający

CCS+V33

0-10V sterowanie chłodnicą freonową

CDX

Kontrola systemu odszraniania wymiennika ciepła

Kontrola systemu przeciwzamrożeniowego wymiennika wodnego

System kontroli ON/OFF wstępnej nagrzewnicy

SKE

Modulowany system kontroli wstępnej nagrzewnicy

SKE

Kontrola przepustnicy free-coolingu

Kontrola presostatów filtrów

PSTD

Kontrola systemu wentylacji przez czujnik CO2

AQS

Kontrola systemu wentylacji czujnikiem różnicy ciśnień

DPS

Kontrola wentylacji przez czujnik ruchu

Kontrola siłowników przepustnic

SKR+SSE

Kontrola przewietrzenia z klawiatury

Kontrola alarmów

Przewietrzenie

Program tygodniowy

Zewnętrzny styk włącz/wyłącz

Wejście pożarowe

Zmiana trybu pracy (chłodzenie/grzanie)

Cyfrowe wejście dla czujnika ruchu

Zewnetrzny panel z czujnikiem temeratury pomieszczenia

Protokół MODBUS RS485 do BMS

Schemat układu

Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

HRS