HRH

>70%

rowred

Wysokiej sprawności centrala wentylacyjna

z wysokiej prawności odzykiem ciepła

od 300 do 4.300 m³/h

Centrala HRH została zaprojektowana dla obiektów w których wymagana jest wentylacja mechaniczna. Zgodnie z wytycznymi dyrektywy EU nr 1253/2014 wyposażona jest w wysokiej sprawności przeciwprądowy wymiennik ciepła (zgodnie z wymogami ErP dla warunków suchych wydajność >67%), z filtrami klasy F7 na nawiewie oraz M5 na wyciągu (zgodnie z normą EN 779:2012, z obniżonym oporem przepływu), z wbudowanymi wentylatorami EC z łopatkami zagiętymi do tyłu, gwarantującymi pobór mocy znacznie poniżej wymaganych Normą poziomów.

Obudowa wykonana z paneli obustronnie wykonanych z blachy izolowanych wełną mineralną o klasie palności A2S1d0, grubość paneli 25mm, zewnętrzna część malowana proszkowo natomiast wewnętrzna część wykonana z blachy ocynkowanej.
Zintegrowany by-pass wymiennika z wbudowanym siłownikiem dla systemu free-coolingu.
Dostęp serwisowy do wentylatorów oraz filtrów przez drzwi rewizyjne z klamką, dodatkowy dostęp do filtrów dzięki zastosowaniu wysuwanego panelu.
Jednostki są standardowo fabrycznie wyposażone w system sterowania z możliwością regulacji wydajności układu, temperatur, monitoringu stanu filtrów, tygodniowego programatora, systemu odszraniania oraz przeciwzamrożeniowego dla dodatkowej nagrzewnicy wodnej.

  • Wstępna lub wtórna nagrzewnica elektryczna

    SKE

    Zewnętrzny moduł z wymiennikiem wodnym (grzanie/chłodzenie)

    CCS

    Zewnętrzny moduł z chłodnicą freonową (R410A)

    CDX

    Przednia/górna/dolna przepustnica powietrza (tylko z modułem PLM)

    SKR1

    Boczna przepustnica (tylko z PLM)

    SKR2

    Siłownik ON/OFF do przepustnicy

    SSE

    Zawór 3-drogowy modulowany z siłownikiem

    V33

    Presostat filtrów

    PSTD

    Przetwornik ciśnienia przepływu

    DPS

    Kanałowy czujnik CO2

    AQS

    Dach dla jednostki poziomej

    TPR-H

    Dach dla jednostki pionowej

    TPR-V

    Dach dla modułu wodnego wersja pozioma

    TPR-CH

    Dach dla modułu wodnego wersja pionowa

    TPR-CV

    Przylacza elastyczne – górne i dolne (tylko z modułem PLM)

    GAT 1

    Przyłącza elastyczne – boczne (tylko z modułem PLM)

    GAT 2

    Przejściówka do kanałów okrągłych – górna i dolna  (tylko z modułem PLM)

    BCC 1

    Przejściówka do kanałów okrągłych – boczna  (tylko z modułem PLM)

    BCC 2

    Rozgałęźnik do kanałów

    PLM

HRH

 

 

05

10

15

20

30

40

Przepływ powietrza

Nom

m³/h

450

800

1300

1900

2800

3800

m³/s

0,125

0,222

0,361

0,528

0,778

0,056

Zewnętrzne ciśnienie statyczne (1)

Nom

Pa

200

160

250

170

190

175

Poziom ciśnienia akustycznego (1m)

Nom

dB(A)

53

53

54

60

61

60

Całkowity moc przyłączeniowa

Nom

W

330

340

920

930

1820

1920

Max

340

340

920

930

2000

2000

Całkowity pobór prądu

Nom

A

2,7

2,9

6,0

6,0

3,2

3,4

Max

2,8

2,9

36,3

22,6

26,9

24,8

Moc zasilania

V-Ph-Hz

230-1-50

400-3+N-50

Kontrola prędkości wentylatora

0÷10 V

Zewnętrzne przecieki

max 3,5 @ -400 Pa (EN 13141-7)

Wewnętrzne przecieki

max 5,5 @ +250 Pa (EN 13141-7)

Roczna konsumpcja energii

kWh

476

719

1332

2065

2482

3259

Efektywność odzysku ciepła (2)

%

86,5

83,4

83,7

84,1

83,4

83,2

Moc odzysku ciepła (2)

 

kW

3520

6040

9840

14450

21120

28600

Temperatura nawiewu (2)

°C

16,3

15,5

15,6

15,7

15,5

15,5

Zgodność do EU 1253/2014

 

Efektywność odzysku ciepła (3)

%

79,0

76,0

76,2

76,5

76,0

75,8

Bonus efektywności odzysku ciepła

W/m³/s

360

270

276

285

270

264

Współczynnik korekcyjny

0

0

0

0

0

0

Limit SFP

W/m³/s

1541

1437

1422

1406

1353

1306

Całkowity opór wewnętrzny urzadzenia (3)

Pa

725

755

693

645

762

761

Całkowita efektywność wentylatora (4)

 

%

47,3

55,6

48,8

46,0

56,4

58,3

SFP int limitu

W/m³/s

1533

1359

1420

1405

1351

1305

LIMITY PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura powietrza

°C

-20 ÷ 45

Wilgotność powietrza

%

10 ÷ 95

Środowisko pracy

Nie wybuchowe, nie korozyjne, bez chloru, bez soli

SKE

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojemność

kW

1,5

2,5

4,0

5,0

7,5

10,5

ΔT (5)

 

°C

9,8

9,2

9,0

7,7

7,9

8,1

Spadek ciśnienia powietrza (5)

 

Pa

5

6

10

10

11

12

Moc zasilania

V-Ph-Hz

230-1-50

400-3-50

CCS

 

 

 

 

 

 

 

 

Moc chłodnicza (6)

całkowita

kW

2,46

4,47

6,83

10,62

16,14

20,68

odczuwalna

1,35

2,41

3,76

5,84

8,72

11,37

Moc grzewcza (7)

 

kW

3,30

5,86

9,34

14,03

20,83

27,50

Przepływ wody (6)

l/h

432

756

1188

1836

2772

3564

Opór przepływu wody (6)

kPa

12

18

9

13

19

15

Spadek ciśnienia powietrza (6)

Pa

51

53

54

50

50

55

Waga

 

kg

28

31

35

42

52

58

BCC

 

 

Wymiar przyłącza

 

mm

250

315

315

400

500

500

Długość przyłącza

mm

100

100

100

100

100

100

Nominalny spadek ciśnienia

Pa

7

7

16

10

9

16

(1) Obieg świeże powietrze/nawiew
(2) Parametry mokrego termometru: zewnętrzna temeratura –7°C wilgotność 80%,  wewnętrzna temperatura 20°C wilgotność 55%
(3) Parametry suchego termoetru: zewnętrzna temperatura –5°C, wewnętrzna temperatura 25°C
(4) Zintegrowany system kontroli prędkości wentylatora
(5) Przy nominlanym przepływie powietrza
(6) Parametry powietrza wejściowego 28,0°C 60% RH; temperatura wody wejście/wyjście 7°/12°C
(7) Powietrze na wejściu 13°C; temperatura wejścia/wyjscia czynnika 45°/40°C

Tabela przedstawia poziom hałasu w poszczególnych pasmach oraz całkowitą, a także poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m, 5m i 10m na nawiewie, powrocie oraz na zewnątrz urządzenia.

HRH

SWL [dB] w poszczególnych pasmach [Hz]

SWL

SPL w kanale nawiewnym

SPL w kanale wywiewnym

SPL na zewnątrz urzadzenia

1 m

5 m

10 m

1 m

5 m

10 m

1 m

5 m

10 m

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

dB

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

05

62

59

65

65

63

63

62

53

72

69

61

47

41

53

39

33

44

30

24

10

61

58

64

64

62

62

61

53

71

68

60

47

41

53

39

33

44

30

24

15

60

59

65

65

63

63

63

55

72

70

61

48

42

54

40

32

45

31

25

20

66

64

74

73

69

68

68

67

79

76

68

54

48

60

46

40

51

37

31

30

69

66

74

76

72

71

67

67

80

77

69

55

49

61

47

41

52

38

32

40

68

69

72

73

69

70

66

65

79

76

68

54

48

60

46

40

51

37

31

HRH Horizontal

05

10

15

20

30

40

L

mm

1350

1470

1850

1850

2150

2150

W

mm

680

820

1030

1460

1460

1840

H

mm

330

370

455

455

590

590

W1

mm

760

900

1110

1540

1540

1920

X

mm

230

300

390

600

590

780

Y

mm

225

265

350

350

485

485

E

mm

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

F

mm

46

46

46

46

55

55

G

mm

128

130

158

170

170

170

D1

½” M

D2

mm

¾” M

¾” M

¾” M

¾” M

1″ M

1″ M

L1

mm

350

400

400

400

502

502

L2

mm

340

380

460

460

580

580

Weight

kg

85

105

175

230

290

360

HRH Vertical

05

10

15

20

30

40

L

mm

1350

1470

1850

1850

2150

2150

W

mm

330

370

455

455

590

590

H

mm

680

820

1030

1460

1460

1840

X

mm

230

300

390

600

590

780

Y

mm

225

265

350

350

485

485

E

mm

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

52,5

G

mm

128

130

158

170

170

170

F

mm

46

46

46

46

55

55

D1

mm

½” M

D2

mm

¾” M

¾” M

¾” M

¾” M

1″ M

1″ M

L1

mm

350

400

400

400

502

502

L2

mm

340

380

460

460

580

580

Weight

kg

85

105

175

230

290

360

HRH

Automatyczna/ręczna praca

Kontrola wentylatorów EC

Ręczne włączenie i wyłączenie

Kontrola chłodu / zawór przełączający

CCS+V33

Kontrola grzania / zawór przełączający

CCS+V33

0-10V sterowanie chłodnicą freonową

CDX

Kontrola systemu odszraniania wymiennika ciepła

Kontrola systemu przeciwzamrożeniowego wymiennika wodnego

System kontroli ON/OFF wstępnej nagrzewnicy

SKE

Modulowany system kontroli wstępnej nagrzewnicy

SKE

Kontrola przepustnicy free-coolingu

Kontrola presostatów filtrów

PSTD

Kontrola systemu wentylacji przez czujnik CO2

AQS

Kontrola systemu wentylacji czujnikiem różnicy ciśnień

DPS

Kontrola wentylacji przez czujnik ruchu

Kontrola siłowników przepustnic

SKR+SSE

Kontrola przewietrzenia z klawiatury

Kontrola alarmów

Przewietrzenie

Program tygodniowy

Zewnętrzny styk włącz/wyłącz

Wejście pożarowe

Zmiana trybu pracy (chłodzenie/grzanie)

Cyfrowe wejście dla czujnika ruchu

Zewnetrzny panel z czujnikiem temeratury pomieszczenia

Protokół MODBUS RS485 do BMS

Schemat układu

Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

HRH